W3 Shinkansen (Custom)

Disclaimer

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo actueel mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. MK Support Service B.V. is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

De vermelde prijzen kunnen onderhevig zijn aan (continu veranderende) wisselkoersen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee wij samenwerken.

+++++

Naturally, we take great care to keep all the information on the website  as correct and up-to-date as possible. However, typographical errors, misprints or mistakes in general are not always avoidable. MK Support Service B.V. is not responsible for and not bound by obvious errors or mistakes. We reserve the right to change the content without prior notice. We are not responsible for information (including websites) produced or published under the responsibility of third parties.

The prices quoted are subject to (constantly changing) exchange rates. We accept no liability for the consequences of faulty or changed information, including that from the parties with whom we cooperate.